Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Eliodor Outlet, va asigura dreptul la protectia datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679  ("Regulamentul general privind protectia datelor" sau "RGPD"), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Prin prezentul document va informam asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

Potrivit normelor si reglementarilor in vigoare  privind protecția datelor (“ RGPD”) - datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si Eliodor Outlet le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc. 

Eliodor Outlet, colecteaza datele dvs cu caracter personal si special, pe pagina site-ului direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti. Astfel informatiile primite de la dvs sunt:

Cand va creatI un cont: adresa de e-mail, numele si prenumele;

In cadrul paginii dvs personale (Contul meu) aveti posibilitatea sa adaugati informatii suplimentare, precum: numar telefon, data nasterii, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.;

Cand plasati o comanda, ne furnizati informatii precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar etc.

Datele dvs. Personale pe care le colecteaza si prelucreaza Eliodor Outlet sunt: numele si prenumele persoanei, domiciliu (adresa postala pentru livrare), adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de facturare (in cazul finalizării unei comenzi), voce, informații bancare (în cazul efectuării unui retur/ramburs de plată), cont social media. Va aducem la cunostinta ca enumerarea de mai sus este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, compania colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/ activitatilor realizate de Eliodor.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD) în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Asadar, potrivit “RGPD”  este operator de date cu caracter personal -S.C. ELIODOR OUTLET S.R.L. societate  romana cu personalitate juridica, cu sediul in mun. Iasi, str. Prof. Nicolae Oblu, nr.18 A, Bl. B1, , avand nr. De Ordine in Registrul Comertului J22/874/2019 si CUI 40647260, avand obligatia conform normelor  nationale si a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate/etc. în relația comercială desfășurată în trecut și/sau în curs de desfășurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimțământul potrivit legislației în vigoare la momentul preluării și colectării datelor persona

 În procesul de operare a prezentului site web, Eliodor Outlet colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins). 

Datele cu caracter personal  furnizate de catre un “client” , colectate si prelucrate de Eliodor Outlet, vor fi utilizate pentru urmatoarele scopuri:

procesarea comenzilor si retururilor;

pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;

optimizarea activitatii de marketing;

solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi;

comunicari de marketing;

administrarea contului in cadrul website-ului Eliodor Outlet;

pentru apararea intereselor noastre legitime;

scopuri statistice.

Pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Aceste pot include:

       •    Masuri de protectie a site-ului web si a utilizatorilor platformei Eliodor Outlet fata de atacuri cibernetice:

       •    Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;

         •    Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind Inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre si drepturile si libertatile dvs fundamentale.Eliodor Outlet  va stoca datele dvs. cu caracter personal cat timp aveti un cont. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau Inchiderea contului, si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

De asemenea este bine sa stiti ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter.

Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. In aceste conditii este important sa cunoasteti ca vom utiliza consimtamantul dvs. exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand. 

Clientul Eliodor Outlet prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor precizate mai sus.

Eliodor Outlet este operator de date cu caracter personal potrivit normelor si reglemantarilor in vigoare, inclusiv RGPD.

Potrivit Regulamentului “RGPD” putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: 

partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate

furnizorilor de servicii de curierat;

societatilor din grup pentru gestiunea comenzilor;

furnizorilor de servicii de plată/bancare

furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile;

furnizorilor de servicii de marketing si telemarketing;

altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;

autoritatilor publice

 In cazul in care ne revine o obligatie legala, sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.

Ne asiguram ca accesul la datele dvs de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Temeiul pentru care prelucrăm aceste date personale și administrăm aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucrarii datelor consimțământul dvs., acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client/membru în comunitatea Eliodor Outlet. Totodata, temeiul este și unul legal și/sau contractual, având la bază contractul/raportul comercial ce a luat naștere între dvs., client și Eliodor Outlet, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale societatii Eliodor Outlet prevăzut asemenea de Regulament.

Regulamentul general privind protectia datelor va recunoaste o serie de drepturi In legatura cu datele dvs. cu caracter personal. Puteti solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror greseli din fisierele noastre si/sau va puteti opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va puteti exercita dreptul de a va plange autoritatii de supraveghere competente sau de a va adresa justitiei. Dupa caz, puteti beneficia si de dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dvs. si dreptul la portabilitatea datelor.

Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul ca Eliodor Outlet sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare Client si-a dat acordul ca Eliodor Outlet sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractuali ai Eliodor Outlet, in vederea prelucrarii respectivelor date. Partenerii Eliodor Outlet in vederea prelucrarii datelor sunt persoane imputernicite conform Legii nr. 677/2001 si notificate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Oricare Client are dreptul de a obtine de la Eliodor Outlet, printr-o cerere scrisa, datata si expediata, in mod gratuit la adresa contact@eliodor.ro:

sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;

dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, daca le transferam si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, in calitate de client al Eliodor Outlet aveti dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa contact@eliodor.ro prin care să va exercitati în mod just și licit dreptul dvs. de intervenție garantat, privind: (i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislatiei nationale (Lg. 677/2001) și ale Regulamentului UE 679/2016, putand fiti exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;

(ii) anonimizarea datelor cu caracter personal, (iii) notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, respectiv pentru (iv) încetarea prelucrării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării. In calitate de Operator te informam ca vom înceta de îndată prelucrarea datelor personale dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat.

De asemenea, va informam ca aveti dreptul să depuneti o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate.